ແຊ໌ຊ່ວຍໃຫ້ໄປຮອດໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງແດ່..ບໍ່ຄວນປ່ວຍໃຫ້ເປັນເລື່ອງຊ້ຳອີກ

ສະບາຍດີຂໍປະຈານເເນ່ເດີ

ມື້ນີ້ເວລາປະມານ 13:00 ວັນທີ 11/08/2021ຂ້ອຍໄດ້ຂີ່ລົດມາແຕ່ຄິວລົດທ່າແຂກ-ວຽງຈັນໄດ້ຂື້ນລົດເມທະບຽນລົດ ບຈ 4888 ໄດ້ລົງຈອດເອົາເຄື່ອງແລ້ວແລ້ວຂ້ອຍແລະຄົນອີກ3-4ຄົນໄດ້ລົງເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າແຖວສິຮອດປາກກະດິງກ່ອນນສິລົງຂ້ອຍໄດ້ຄອບຄົນຂັບລົດແລ້ວວ່າຂໍລົງເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າເດີມີ 3-4ຄົນ.

ລົງ ທາງນີ້ກໍ່ຂີ່ລົດໄປເລີຍໄດ້ຖີ້ມຂ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ ທາງຂ້ອຍກໍ່ຕົກໃຈລະພໍດີມີລົດຈັກຂີ່ມາຂ້ອຍໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອໃຫ້ພາຂີ່ລົດນໍາລົດເມເມື່ອນໍາທັນແລ້ວກໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນຂັບລົດກັບໄປຮັບເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງແດ່ລາວນັ່ງໄຫ້ຢູ້ ທາງຄົນຂັບລົດກໍ່ໄດ້ດ່າຂ້ອຍແລ້ວວ່າຂ້ອຍຈອດເອົາເຄື່ອງບໍ່ໄດ້ຈອດໃຫ້ພວກເຈົ້າລົງຍ່ຽວໃດແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ກັບໄປກັບເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວເລີຍ.

ທີ່ນ່າອິໂຕນໄປກ່ອນນັ້ນແມ່ນລາວໄດ້ເດີນທາງຜູ້ດຽວລະຕອນລົງເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າໄດ້ປະໂທສັບແລະກະເປົາເງີນໄວ້ເທີງລົດເມຈົນໝົດ ຊ່ວຍພິຈາລະນາຊ່ວຍແດ່ເດີ ບໍ່ຮູ້ຕອນນີ້ລາວສິເປັນແນວໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້.

#ລົດສະຫັວນຊື່ວັນທອງ#ຊ່ວຍເເຊໄປໃຫ້ຮອດບໍລິສັດເເນ່ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ – ສາຍຕ່າງປະເທດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *