ເມືອງສອງຄອນ ກວດພົບແຮງງານ ຕິດເຊື້ອ 17 ຄົນ ພາຍຫຼັງອອກຈາກສູນຂັ້ນແຂວງ

ເມືອງສອງຄອນ ກວດພົບແຮງງານ ຕິດເຊື້ອ 17 ຄົນ ພາຍຫຼັງອອກຈາກສູນຂັ້ນແຂວງ.

ຂ່າວດ່ວນ! ແຮງງານລາວທີ່ຜ່ານການກັກຕົວຢູ່ສູນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຖືກນຳສົ່ງມາສືບຕ່ໍກັກຕົວຢູ່ສູນຂອງເມືອງສອງຄອນ ໂຮງປະຖົມບ້ານໂນນສົມພູ ເຊິ່ງ2ວັນກວດພົບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ຈຳນວນ 17ຄົນ.

ລະອຽດຕາມບົດລາຍງານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *