ຄວາມຮັກຂອງແມ່ມີຕໍ່ລູກຍີ່ງໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ໃຜຮັກແມ່ ແຊໃຫ້ກຳລັງໃຈແດ່

31.7.21ພາບນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ວາຄວາມຮັກຂອງແມ່ເຖີງວາ

ແມ່ຈະເຈັບຫນັກແລະເອົາໂຕເອງຍັງບໍ່ໄຫວແມ່ກໍຍັງຫວງລູກແລະອຸ່ມລູກຮັກແມ່ເດີຂໍໃຫ້ປອດໄພ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *