ກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການສັກວັກຊີນ Johnson & Johnson ໃຫ້ 3 ກຸ່ມທົ່ວປະເທດ

1. ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີ ຂື້ນໄປ ເວລາໄປຮັບວັກຊີນໃຫ້ຖືບັດປະຈຳຕົວ,​ ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ຫຼັກຖານຢືນຢັນອື່ນໆ ທີ່ບົ່ງບອກອາຍຸ ຢ່າງລະອຽດ.​

2. ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ* (18 ປີ ຂຶ້ນໄປ) ໃຫ້ຖືຫຼັກຖານການປິ່ນປົວ ຫຼື ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ຢາທີ່ກິນເປັນປະຈຳ (ໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນປະຫວັດການປີ່ນປົວ) / ຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໜັກມວນສານຮ່າງກາຍ (BMI) ເກີນ > 30 BMI = ນໍ້າໜັກ/ສ່ວນສູງກຳລັງ 2

ພະຍາດປະຈຳຕົວທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂມີ:

– ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ

– ເບົາຫວານ

– ພະຍາດຫົວໃຈ

– ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ

– ພະຍາດຕັບ.

– ພະຍາດຕຸ້ຍ (BMI >30 kg/m2)

– ມະເຮັງ

– ຜູ້ທີມີຄວາມປົກຜ່ອງທາງດ້ານພູ້ມຄູ້ມກັນ ລວມທັງຜູ້ທິມີການປ່ຽນຖ່າຍອະໄວຍະວະ

– ຜຸ້ທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ

– ຜູ້ທີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທາງດ້ານພັນທຸກຳມາແຕ່ກຳເນີດ (Down syndrome)

3. ພະນັກງານແພດ ຫຼື ພະນັກງານດ່ານໜ້າທີ່ພາດໂອກາດສັກວັກຊີນໃນໄລະຍະຜ່ານມາ.​

ທັງ3ກຸ່ມບຸລິມະສິດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນກຳນົດໃຫ້ຈະສັກໃຫ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊະນິດໃດໆມາກ່ອນເທົ່ານັ້ນ ( ເພາະປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສັກວັກຊີນແບບປົນກັບຊະນິດໄດ້)​.​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *