ຮັບພະນັກງານຂາຍເງິນເດືອນ 3,000,000 – 6,000,000 ກີບ

ບໍລິສັດ ສຸລືວາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈໍາກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຕ້ອງການ ຈໍານວນ 02 ຕໍາແຫນ່ງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຕໍາແຫນ່ງ ພະນັກງານຂາຍ 02 ຕໍາແຫນ່ງ

– ລາຍຮັບ 3,000,000 ກີບ ຫາ 6,000,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ ອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ

– ເພດ ບໍ່ຈໍາກັດເພດ ອາຍຸ 21-35 ປີ (ເກີດລະຫວ່າງປີ 1986-2000)

happy business man and woman working in office
– ລະດັບການສຶກສາ: ຮຽນຈົບວິຊາຊີບຂື້ນໄປ (ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕີ)

– ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີໃຈມັກຮັກໃນການຂາຍ – ຖ້າມີປະສົບການໃນການຂາຍ ຫຼື ການຕະຫຼາດມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

happy business man and woman working in office

– ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານເປັນຢ່າງດີ

ສາມາດອອກວຽກພາກສະຫນາມໄດ້ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານ

2. ເອກະສານປະກອບສະຫມັກງານ

– ຊີວະປະຫວັດ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ຂອງຜູ້ສະຫມັກງານ – ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ( ອາຍຸບໍ່ເກີນ 03 ເດືອນ ) – ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ( ຍັງບໍ່ຫມົດອາຍຸ )

ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ )

3. ເງື່ອນໄຂການສະຫມັກງານ – ສາມາດຍື່ນເອກະສານ ສະແກນເປັນ PDF ຜ່ານທາງ: ເຟສບຸກ, ວ່ອດແອບ ແລະ ອີເມລ

ຫຼື ເຂົ້າມາຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ່ບໍລິສັດຕາມທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ – ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກກະສານຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ທາງບໍ່ສັດຈະຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອສໍາພາດງານ – ພາຍຫຼັງສໍາພາດທາງບໍລິສັດຈະຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານຈໍານວນ 04 ທ່ານເພື່ອງທົດລອງງານເປັນເວລາ 01 ເດືອນ – ພາຍຫຼັງທົດລອງງານທາງບໍລິສັດຈະຄັດເອົາພະນັກງານຈໍານວນ 02 ທ່ານເພື່ອເປັນພະນັກງານປະຈໍາຂອງບໍລິສັດ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ສຸລິວາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈໍາກັດ ໄດ້ ໂທ. 030 9197830, 020 57778999, 020 28176228 ໃນໂມງລັດຖະການ (ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ເວລາ 08:00 ຫາ 16:30)

ຖະຫນົນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ເຮືອນເລກທີ 650, ຫນ່ວຍ 22, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນວ, ສປປ ລາວ. Avenue Kaysone phomvihane, house 650, Unit 22, Phonephanao Village, VTE, Lao PDR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *