ສົນໃຈໄປສະໝັກ..!! ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ 3 ຕໍາແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 5.000.000-8.000.000 ກີບ

ປະກາດຮັບສະໝັກ:
ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ 3 ຕໍາແໜ່ງ ມີດັ່ງນີ້:
1.ນາຍແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ.
– ເພດ ຍິງ-ຊາຍ
– ໄດ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນລະດັບປະມານ N3 ຂື້ນໄປ
– ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້.

-ເງິນເດືອນເລີ່ມ 5.000.000 ກີບ-8.000.000 ກີບ ອີງຕາມປະສົບການ.
2.ອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂັ້ນພື້ນຖານ.
ເງິນເດືອນເລີ່ມ 3.000.000 ກີບ-5.000.000ກີບ ອີງຕາມປະສົບການ.
– ເພດ ຍິງ-ຊາຍ.

3.ພະນັກງານຫ້ອງການ.
– ເພດຊາຍ
-ເງິນເດືອນເລີ່ມ 2.500.000ກີບ-3.500.000ກີບ ອີງຕາມປະສົບການ.
– ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້.

– ອາຍຸ 23-38 ປີ.
– ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ
– ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີ້ໄດ້ພື້ນຖານ.
-ມີມະນຸດສໍາພັນດີ.

– ໂມງເວລາໃນການເຮັດວຽກແຕ່ 08:00-17:00 ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ວັນເສົາ 08:00-12:00 ໂມງ.
·ສົນໃຈສະໝັກຕິດຕໍ່ເບີ WhatsApp: 020 23888929 021 260588, 021 265793 ຫຼື ຍື່ນເອກະສານສະໝັກໄດ້ ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ.
ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂ້າງຕະຫຼາດເຊົ້າ ຊັອບປິ້ງມໍ).

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *