ໃຜຢູ່ລ້າໄປສະໝັກແມະ…!! ແຮງງານອຸດສາຫະກຳ LS ປະກາດຮັບພະນັກງານຈຳນວນ 372 ຄົນ ເງິນເດືອນ 3.000.000- 5.000.000 ກີບ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ #ດ່ວນ #ພາກສະໜາມ
ເພດຊາຍ ສາມາດເຮັດວຽກໃນສະໜາມໄດ້ ອົດທົນ ຮຽນຮູ້
ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ປະລິຍາໂທ
ເວົ້າຈີນໄດ້ຈະພິຈາລະນາພິເສດ
ເງິນເດືອນເລີມ 3.000.000-5.000.0000ກີບ
1. ຊ່າງໄຟຟ້າ
2. ຊ່າງຂຸດເຈາະນ້ຳປະປາ

3. ຊ່າງເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ
4. ຊ່າງເຄມີ
5. ປູກຝັງທຳມະຊາດອື່ນໆ
6. ຂັບລົດຈົກ ລົດໄຖ ລົດໂລ ລົດຍົກເຄື່ອງ
7. ຜູ້ຊ່ວຍໃນສະໜາມ
ຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ຮ່ວມໂຕກັນເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່
ສະໜາມ: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ແຂວງອຸດົມໄຊ
ສຳພາດໄດ້ທີ່ : ສູນໃຫຍ່ບ້ານອາກາດ
ຕ່າງແຂວງ ວີດີໂອຄໍ.

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫ້ອງການ #ດ່ວນ #ພາກເບື້ອງຫລັງ
ເພດຍິງຊາຍ ສາມາດໃຊ້ຄອມໄດ້ ຮຽນຮູ້
ຈົບປະລິຍາຕີ ຫຼື ປະລິຍາໂທ
ເວົ້າຈີນໄດ້ຍິງດີ

1. ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ແອັດມິນ
2. ພະນັກງານອອກແບບ
3. ພະນັກງານຕັດຕໍ່ຮູບພາບແລະວິດີໂອ
4. ພະນັກງານບັນຊີ
5. ພະນັກງານຂັບລົດສົ່ງເຄື່ອງ
6. ພະນັກງານບັນຊີ
7. ບັນຊີສາງ
8. ຫົວໜ້າຮ້ານ.

9. ເຊວ ແລະ ພີຊີ
10. ຫົວໜ້າເຊວ
ໄດ້ພາສາ ອ່ອນ ກາງ ເກັ່ງ ໄດ້ໝົດ
ບໍ່ເປັນວຽກທາງເຮົາສອນ
ສະໝັກໄດ້ທີ່ ບ້ານາກາດ
ຕິດຕໍ່ 02077718995

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *