ເກີດເຫດລົດເສຍຫລັກແລ່ນຜິດເລນໄດ້ຕຳຄົນຂາຍເລກຢູ່ຂ້າງທາງ.

ໄນວັນທີ.25.11.2022.ໄນເວລາປະມານ.8.ໂມງແລງໄດ້ມີລົດຮຸນໄດ.ຈິບ.ສີຂາວ

ແລ່ນມາແຕ່ໜອງຍາວມຸ້ງໜ້າເຂົ້າມາດົງບອງເມື່ອມາຮອດຈຸດເກີດເຫດລົດເສຍຫລັກແລ່ນຜິດເລນໄດ້ຕຳຄົນຂາຍເລກຢູ່ຂ້າງທາງ.

ສວ່ນ.ຜູ້ຊື້ເລກເປັນຜູ້ເຖົ້າລົດຕຳເອົາຟົ້ງໄປ.19.m.50.ໄດ້ເສຍຊີວິດຄາທີ່.

ສວ່ນຜູ້ຂາຍເລກແມ່ນໄດ້ເຈັບສວ່ນຜູ້ຂັບລົດກໍໄດ້ບາດເຈັບທາງມຸນລະນິດທິໄດ້ສົ່ງໂຮງໝໍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *