ຜົວຂາຍລົດ ເມຍຂາຍເສື້ອຜ້າ ຊ່ວຍກັນສ້າງສາ ຄອບຄົວໄປນຳກັນ

ຂາຍລົດຈັກດີສີງາມລົດສະພາບປານນາງຟ້າແອເຢັນເກຍໂອໂຕຂີ່ປົກກະຕິ.

ເອກກະສານຄົບ.

ລາຄາ.82.ລ້ານ.ລົດຢູ່ສະຫວັນ.

02098118719

ເບີໂທ02098118719ເບີແອັບ02096653669

ຂາຍເສື່ອສາວພອນນັ່ງກອດກົກເປົ້າໃຜຢາກໄດ້ໂອນເງິນມາແລ້ວ.

ສົ່ງທີຢູ່ເບິຕິດຕໍ່ມາແລ້ວບໍລິສັດສາຂາ.

ແລ້ວເຮົ່າຈະສົ່ງໃຫ້.

ໂຕ80ພັນ.

ຂາຍລົດຈັກດີສີງາມລົດສະພາບປານນາງຟ້າແອເຢັນເກຍໂອໂຕຂີ່ປົກກະຕິ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *