ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຄົນລະ 10.000 ກີບ ຊຸກຍູ້ ທັບກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ຄົນລະ 10.000 ກີບ ຊຸກຍູ້ ທັບກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສ່ວນນັກຮຽນແລະຜູ້ປົກຄອງແມ່ນຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ…

ແຂວງອື່ນໆກໍ່ເກັບບໍ່ພີ່ນ້ອງ?

ຍອມແລ້ວແບບນີ້ ເຄື່ອງໂຄດແພງແຕ່ຍັງມາເກັບອີກ

ອ່ານແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *