ເມຍໃຫຍ່ ຕັດຜົມໃຫ້ເມຍນ້ອຍ ຈັງແມ່ນພວກເພີ່ຮັກກັນ

ເມຍໃຫຍ່ ຕັດຜົມໃຫ້ເມຍນ້ອຍ ຈັງແມ່ນພວກເພີ່ຮັກກັນ.

..

ເມຍໃຫຍ່ ຕັດຜົມໃຫ້ເມຍນ້ອຍ ຈັງແມ່ນພວກເພີ່ຮັກກັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *