ກວດຮ້ານເຫລັກເສດ ປ້ອງກັນຮັບຊື້ຂອງໂຈນ

ກວດຮ້ານເຫລັກເສດ ປ້ອງກັນຮັບຊື້ຂອງໂຈນ

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລົງກວດກາຮ້ານຮັບຊື້ເຫລັກເສດ ພາຍໃນນະຄອນໄກສອນ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮັບຊື້ຂອງໂຈນ.

ຜ່ານມາ, ໄດ້ເກີດມີປະກົດການລັກລອບ ແລະສວຍໂອກາດ ໃນການລັກຕັດ ສາຍໄຟຟ້າ, ຫຼັກໄຟຟ້າ, ປ້າຍສັນ ຍານຈະລາຈອນ,

.

.

ຕະແກງເຫຼັກ ກັນຂີ້ເຫຍື້ອລົງຮ່ອງນ້ຳ ແລະ ຊັບສິນສິ່ງຂອງສາທາລະນະອື່ນໆ ເພື່ອໄປຂາຍໃຫ້ຮ້ານເກັບຊື້ເຫຼັກເສດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *