ໜ້າສົງສານເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ

ໜ້າສົງສານເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ !!ຈາກການສອບຖາມນ້ອງບອກວ່າ :

ນ້ອງເຂົ້າໄປຂາຍໃນບຸນພຣະທາດຫຼວງບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເສຍເງິນກ່ອນຈັງເຂົ້າໄປຂາຍໄດ້

ມັນແມ່ນບໍ່ເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳແບບນີ້ຄືເຮັດໃຈຮ້າຍໃຈດຳກັບນ້ອງແທ້ .

ຄິບຖ່່າຍຈາກອ້າຍໃຈດີຄົນໜຶ່ງ.

ຊົມຄຣິບ.

ໜ້າສົງສານເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ !!ຈາກການສອບຖາມນ້ອງບອກວ່າ :

ນ້ອງເຂົ້າໄປຂາຍໃນບຸນພຣະທາດຫຼວງບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເສຍເງິນກ່ອນຈັງເຂົ້າໄປຂາຍໄດ້ ມັນແມ່ນບໍ່ເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳແບບນີ້ຄືເຮັດໃຈຮ້າຍໃຈດຳກັບນ້ອງແທ້ .ຄິບຖ່່າຍຈາກອ້າຍໃຈດີຄົນໜຶ່ງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *