ພົບແລ້ວ!

ໂຈນຂ້າຕະກຳສອງແມ່ລູກ

ທີ່ບ້ານດອນເຊັງ ແຂວງສະຫວັນະເຂດ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຜູກຄໍຕາຍເອງຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *