ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ເຮືອນປະຊາຊົນ.

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ເຮືອນປະຊາຊົນ
.

ເວລາປິມານ1ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ28/10/2022ໄດ້ເກີດເຫດໄພໄໝ້ເຮືອນປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ທົ່ງຂັນຄຳ .

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບື້ອຕົ້ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງແຮງໄຟໄໝ້ເຮືອນທັງຫຼັງ .

ຕອນນີ້ຍັງປະເມິນຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ໄດ້.

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *