ມີໃຜແດ່ ຖືກ Spam ໂຕນີ້ 🔥 ລະວັງ !!!

ມີໃຜແດ່ ຖືກ Spam ໂຕນີ້ 🔥 ລະວັງ !!! ຢ່າຫຼົງເຊື່ອຢ່າກົດເຂົ້າໄປຕອບເດັດຂາດ❗️

ການບິນລາວຂໍແຈ້ງເຕືອນມາຍັງບັນດາທ່ານ ກໍລະນີທີ່ໄດ້ມີການສົ່ງລິ້ງໜ້າເວັບໄຊທ໌ຊັກຊວນຕອບແບບສອບຖາມເພື່ອແລກເອົາເງິນລາງວັນ ຫຼື ລິ້ງລັກສະນະອື່ນໆ ທີ່ເຂົ້າຂ່າຍເປັນການຊັກຊວນທີ່ມີໂລໂກ້ຂອງການບິນລາວ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ ທ່ານອາດຈະຖືກດັກຈັບເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ຫຼື ຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນຂອງທ່ານໄດ້

– ຫາກທ່ານຍັງພົບເຫັນກໍລະນີສົງໄສສາມາດແຈ້ງ ຫຼື ສອບຖາມທີ່ເບີ 1626 WhatsApp ⁨+856 20 55 541 626⁩

📌ຂ່າວສານ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດຕິດຕາມຜ່ານທາງຊ່ອງທາງໆການຂອງການບິນລາວເທົ່ານັ້ນ

#LaoAirlines #ການບິນລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *