(ນາງຟ້າຂອງລູກ ແມ່ປຸ່ນ ແສງປະເສີດ❤️)😭

(ນາງຟ້າຂອງລູກ ແມ່ປຸ່ນ ແສງປະເສີດ❤️)😭

ການສູນເສຍແມ່ໄນຄັ້ງນີ້ບໍ່ມີສິງໄດ໋ໄນໂລກທົດແທນເຈົ້າໄດ້ແມ່

ເຫດການຄັ້ງນີ້ຝັງຢູ່ໄນໄຈລູກຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຂໍໄຫ້ເຈົ້າໄປຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ໄປຢູ່ບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ໄດ້ຊື້ພຸ້ນເດີ.

ລູກເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ ລູກເຮັດສຸດໄຈໃຫ້ແມ່ແລ້ວເດີ ເກີດຊາດຫນ້າຂໍໃຫ້ກັບມາເປັນແມ່ລູກກັນອີກເດີແມ່ເອີຍ🙏🏼

ຂໍຄອບໄຈທຸກໆຄົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກິນທານຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ🙏🏼

ຂໍຄອບໃຈທຸກໆຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພີ້ນ້ອງ ລຸງປ້າອາວອາຫມູ່ເພື່ອເຟສທັງຫຼາຍ ຂໍຄອບໄຈທຸກໆອົງການຈັດຕັ້ງແລະຫ້ອງການຕ່າງໆ ຂໍອະໄພທີ່ຕອບເພື່ອນເຟສທຸກໆຄົນບໍ່ທັນ 🙏🏼

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *