ເຫດເກິດຢູ່ບ້ານດົງນາຄຳຫລັກ10ທາງໄປບ້ານທາດຕິດກັບຮ້ານຊົມຊື່ນ🙏🙏🙏

ເຫດເກິດຢູ່ບ້ານດົງນາຄຳຫລັກ10ທາງໄປບ້ານທາດຕິດກັບຮ້ານຊົມຊື່ນ🙏🙏🙏

ພາກແນ່ເດິໃຜເຫັນຄົນຂັບຂີລົດຈັັກແບກທັງແກັດໄປທາງຫລັກ8ຊອຍໃຫ້ຂໍຫມູເຮົາແນ່ເດິເພືອນຳຈັບ

ທັນ(ໂພດຫລາຍບ້ານນີ້ຂີ້ຫລັກຫລາຍ)​77744119.

ຊົມຄລິບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *