ປະກາດຕາມຫາຄົນຫາຍ

#ປະກາດຕາມຫາ

ຊື່ນາງແສງອາຍຸ19ປີຢູ່ບ້ານນາຄານ.ເມືອງປາກລາຍ.

ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ອອກໄປເບີ່ງບຸນຊ່ວງເຮືອໄດ້3ມື້ແຕ່ວັນທີ10/10/2022ແລ້ວບໍ່ກັບບ້ານຕອນນີ້ຄອບຄົວເປັນຫ່ວງແລະອອກຕາມຫາໂທບໍ່ຮັບສາຍແລະບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ທ່ານໃດເຫັນຜູ້ກ່ຽວກະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືລອບອກໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກັບບ້ານດ່ວນ.

ເພາະວ່າຕອນນີ້ຜົວແລະລູກນ້ອຍກຳລັງອອກຕາມຫາແລະເປັນຫ່ວງຫືລທ່ານໃດມີຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຫາເບີ+856 20 78 651 580

..

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *