ຂໍໃຫ້ໄປສູ່ສຸຂະຕິ ບຸນຄຸນຄູ ແລະ ນ້ອງນ້ອຍ

😫ໃຈສະຫລາຍຜູ້ເປັນແມ່ມາສົ່ງສົບລູກຄັ້ງສຸດທ້າຍ😭

ເຫລືອໄວ້ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳແລະຄວາມຄິດຮອດໃຫ້ລູກໄປເປັນເທວະດາເດີບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງແມ່ຊາດຫນ້າມີຈິງ

ກັບມາເປັນລູກແມ່ອີກເດີ😭😭

😫ໃຈສະຫລາຍຜູ້ເປັນແມ່ມາສົ່ງສົບລູກຄັ້ງສຸດທ້າຍ😭😭ເຫລືອໄວ້ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳແລະຄວາມຄິດຮອດໃຫ້ລູກໄປເປັນເທວະດາເດີບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງແມ່ຊາດຫນ້າມີຈິງກັບມາເປັນລູກແມ່ອີກເດີ😭😭

ຄລີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *