ເຮືອຊ່ວງຫລົ້ມ ອາການຫນັກ 4 ຄົນ.

ເຮືອຊ່ວງຫລົ້ມ ອາການຫນັກ 4 ຄົນ.

ໃນຕອນຄ້າຍແລງຂອງວັນທີ 10/10/2022 ເຮືອຊ່ວງເພດຍິງ ຫລົ້ມ ທີ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງໄຊບະບູລີ,

ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ທັງຫມົດ ແຕ່ 4 ຄົນ ມີອາການຫນັກສົມຄວນ.

ຂໍໃຫ້ປອດໄພ, ກຳມະການຄວນຈະມີເສື້ອຊູຊີບປ້ອງກັນສີພາຍກໍລະນີເຫລືອຫລົ້ມ.

ຊົມຄຣິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *