ໃບປະກາດແດງ ພຽງຄົນດຽວ ສາຂາພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

👏 👏 ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ມາຍັງ ວັນນານ້ອຍ ນິຍົມສິນ, ຊາວໜຸ່ມ ຈາກ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ຊຶ່ງເປັນນັກສຶກສາ ໃນແຜນ ທີ່ໄດ້ທຶນການສຶກສາ ຈາກການສອບເສັງ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ສາຍພາສາລາວ ວັນນະຄະດີ, ສາມາດກວາດເອົາ ໃບປະກາດແດງ ມາຄອງ ສາຂາ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ ພາກວິຊາ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2022.

ວັນນານ້ອຍ ໃຫ້ສໍາພາດ ຕໍ່ທີມງານ Lao Youth Radio FM 90.0 MHz ວ່າ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ ແມ່ນຢາກນຳໃຊ້ປະສົບການທີຮຽນມາ ລົງເລີກ ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ສາຍການພັດທະນາທີ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຈະກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພາສາ ເພື່ອສອບເສັງຍາດທຶນໄປສຶກສາຕໍ່ທີປະເທດ ອົດສະຕາລີ ຫລື ປະເທດໃນແຖບ ເອີຣົບ.

ສ່ວນເຄັດ (ບໍ່) ລັບ ສຳລັບການຍາດໄດ້ ໃບປະກາດແດງ ໃນເທື່ອນີ້, ວັນນານ້ອຍກ່າວວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ອນເຂົ້າມາສຶກສາໃນຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລ ນ້ອງໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ສາຂາທີ່ຕົນເອງສົນໃຈໄວ້ແລ້ວ ຈາກນັ້ນ ພະຍາຍາມເຂົ້າຫາ ລຸ້ນເອື້ອຍອ້າຍ ຄູອາຈານ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບພວກເພີ່ນ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ ພະຍາຍາມຈັດຕາຕະລາງເວລາຂອງການຮຽນ ແລະ ນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ ຈາກການສຶກສາໄປນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ຄືການໄປເປັນອາສາສະໜັກ, ເຮັດໂຄງການ, ລົງຊຸມຊົນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຂັບເຄື່ອນສັງຄົມ. ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ, ການຮັກສາສຸຂະພາບກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ ໂດຍສະເພາະ ການພັກຜ່ອນຕ້ອງໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ພະຍາຍາມອ່ານໜັງສືທີເຮົາສົນໃຈ ຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 ນາທີ່ຕໍ່ມື້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສະມາທິ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮຽນໄດ້ດີ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ວັນນານ້ອຍ ຢາກຝາກຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄອບຄົວ, ຄູອາຈານ ແລະ ຫມູ່ຄູ່ໃນສັງຄົມທີ່ໄດ້ ສິດສອນ,ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ພ້ອມທັງ ຊີ້ແນະແນວທາງ ປະສົບການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ ໄດ້ເປັນຕົວເອງໃນມື້ນີ້ ແລະ ຊີ້ທາງໃຫ້ເຖິງ ເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ທ້າຍສຸດ ວັນນານ້ອຍ ໄດ້ຝາກເຖິງທຸກຄົນ ທີ່ກຳລັງມີຄວາມຝັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລົງມືເຮັດຕັ້ງແຕ່ວິນາທີທຳອິດທີ່ຄິດຢູ່ ເພາະເວລາມັນຈະບໍ່ຄອງຄອຍຖ້າໃຜ ພ້ອມນັ້ນ, ຈົ່ງມັກຮັກໃນທີ່ສິ່ງທີ່ເຮັດ ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ມີ ແລະ ໄດ້ມາ ເພາະນັ້ນຄືຄວາມສຸກ ແລະ ຜົນທີ່ຕິດມາຕາມຊີວິດ.

ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນຢາກໃຫ້ທຸກທ່ານພະຍາຍາມໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ໂດຍການໃສ່ໃຈ ລົງມືເຮັດ ແລະ ຕັ້ງໃຈກັບສິ່ງທີເຮັດຢູ່ໃຫ້ເຕັມທີ່ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວ ຄວາມພະຍາຍາມມັນຈະບໍ່ທໍລະຍົດໃຜ ເມື່ອພວກເຮົາເຕັມທີ່ ອົດທົນ ແລະ ສູ້ຊົນກັບມັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *