ຢ່າງໜ້າຮັກ ໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດ! ລູກຫຼານນ້ອງນັກຮຽນ ເອົາງູເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຄູ ຕົບແຊັບມື້ແລງ

ໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດ!ບໍ່ມີຫຍັງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຄູປີ້ນີ້ ອີ່ແມ່ອີ່ພໍ່ມີເງິນໃນຖົງຫນ້ອຍດຽວພໍໄວ້ຊື້ແຕ່ນໍ້າມັນລົດໄປວຽກ ບັງເອີນ! ອີ່ພໍ່ໄດ້ງູສິງ 1 ໂຕມັນເຂົ້າ.

ກິນໄກ່ຢູ່ຄອກ ອີ່ພໍ່ເລີຍຈັດການແລ້ວຢັດໃສ່ຖົງໃຫ້ຫລານເອົາມາຕ້ອນເປັນຂອງຂວັນ

.ຫມາຍເຫດ:ບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລ່າສັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໂຄສະນາພາບໃນສິ່ງທີ່ຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດຫມາຍ ແຕ່ງູເຂົ້າກິນໄກ່ອີ່ພໍ່ຫມົດ 7 ໂຕ ອີ່ພໍ່ຢ້ານມັນເຂົ້າເຮືອນໄປກັດເດັກນ້ອຍເລີຍຈັດການສະ

ເຫດການນີ້ແມ່ນຢູ່ບ້ານກ້ວຍ ເມືອງໂພນທອງແຂວງຈໍາປາສັກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *