ຂ່າວມໍລະນະກຳ ! ທ່ານ ສັກປະເສີດ ຂໍເສຍໃຈນຳຄອບຄົວອະດີດຫົວຫນ້າບໍລິສັດໂຄລາວ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວອະດິດຫົວຫນ້າເກົ່າທ່ານ ສັກປະເສີດ ຢູ່ບໍລິສັດໂຄລາວ.

ອ້າຍເປັນຫົວຫນ້າທີສຸດຍອດ,

​ອ້າຍ​ເປັນຄົນ​ໃຈດີ,

ຂໍໃຫ້ອ້າຍຂື້ນສູ່ສະຫັວນຊັ້ນຟ້າເດີບໍເຈັບບໍປວດອີກແລ້ວ

​ຢູ່ນຳອ້າຍມາ10ປີບໍເຄີຍຮ້າຍລູກນ້ອງເລີຍ,​

ມີແຕ່ບອກສອນແນະນຳສີ່ງດີໆໃຫ້ຕະຫລອດ.

ທີມງານHRໂຄລາວຮັກແລະເຄົາລົບນັບຖືເດີອ້າຍ🙏🙏🙏

ຂໍໃຫ້ອ້າຍຂື້ນສູ່ສະຫັວນຊັ້ນຟ້າເດີບໍເຈັບບໍປວດອີກແລ້ວ.

ອ້າຍເປັນຫົວຫນ້າທີສຸດຍອດ,

​ຢູ່ນຳອ້າຍມາ10ປີບໍເຄີຍຮ້າຍລູກນ້ອງເລີຍ,​

​ອ້າຍ​ເປັນຄົນ​ໃຈດີ,

ທີມງານHRໂຄລາວຮັກແລະເຄົາລົບນັບຖືເດີອ້າຍ🙏🙏🙏

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *