ຕ້ອງການກຳມະກອນຈຳນວນ10ຄົນດ່ວນ.

ຫນ້າວຽກປະສົມປູນຍູ້ລໍ້ເອົາຄົນທີຍາກເຮັດວຽກຫາເງິນ.

ວຽກແມ່ນແຂວງໄຊສົມບູນເຂດພິເສດເມືອງອານຸວົງຕົວເມືອງເລີຍເລີມຕົ້ນມື້ຫນື່ງ80ກີບລ້ຽງເຂົ້າສາມຄາບ.

ໃຜສົນໃຈແຊດຫາໃດຖາມຂໍມູນໃດຍາກເອົາຄົນທີຍາກເຮັດວຽກແທ້58792633-91126677

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *