ລູກຄ້າບໍ່ຈ່າຍເງິນ

ລູກຄ້າບໍ່ຈ່າຍເງິນ 😅😅😅

ໃຫ້ໂອກາດ ຊ້ຳເດືອນນີ້ ບໍ່ຊັ້ນຢ່າຫາວ່າໃຈດຳ.

5555 ເມື່ອຍສ້າງຍັງບໍພໍຍັງເມື່ອຍມາທຸບອີກນໍ.

ລູກຄ້າບໍ່ຈ່າຍເງິນ 😅ໃຫ້ໂອກາດ ຊ້ຳເດືອນນີ້ ບໍ່ຊັ້ນຢ່າຫາວ່າໃຈດຳ.

ຊົມຄຣິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *