ດ່ວນ!! ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ດ່ວນ!! ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

ອອກແຈ້ງການໂຈະເດີນທາງລົດໄຟຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກພະຍຸໂນລູ.

(ອ່ານແຈ້ງການເພີ່ມທີ່ກ້ອງຄອມເມັ້ນ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *