ຢ່າລື່ມແຊຮເອົາໄວ້

ຢ່າລື່ມແຊຮເອົາໄວ້.

ມາຮູ້ຈັກສະໝູນໄພພື້ນບ້ານເນາະນອກຈາກປະກອບອາຫານໄດ້ແລ້ວ ຂີງຍັງມີສັບພະຄຸນຢາງຫຼວງຫລາຍ ເຊີ່ງມີບາງຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ ເຊີງຊ່ວຍຮັກສາໂລກໄດ້ເຊັ່ນ:

ຮັກສາອາການຍີ້ງທ້ອງ,ປວດຮາກ,ແກ້ໄອ,ຮັກສາຂີ້ກາກ,ຂີ້ກ້ຽນ ແລະເປັນຢ່າອາຍຸວັດທະນະ.

ແກ້ອາການຂັນຄໍຈາກການເປັນໄອວິທີ1: ເອົາຂີງແກ້ 2 ຫົວ ຫຼື 5 ກຣາມ ປົ້ນກັບນໍ້າໝາກໜາວ.

ວິທີ2: ເອົາຂີງແກ້ 2 ຫົວ ຫຼື 5 ກຣາມ ນຳມາຕຳແລ້ວເອົານໍ້າໃສ່ຕອວເອົາແຕ່ນໍ້າທຳອິດແລ້ວດື່ມ.

ແກ້ກີນປາກ: ຄັ້ນຂີງປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນ ແລະ ເກືອເລັກນ້ອຍອົມອ້ວນປາກຂ້າເຊື່ອໂລກໃນປາກ.

ແກ້ອາການຍີ້ງທ້ອງ,ທອງບິດ,ໄລ່ລົມໃນກະເພາະອາຫານ,ປວດຮາກ ແລະ ອາການເມົາລົດ: ນຳຂີງແກ້ສົດ 50 ກຣາມທຸບໃຫ້ແຕກແລ້ວນຳໄປຕົ້ມກັບນໍ້າ 2 ຈອກ ແລ້ວແລ້ວເອົາແຕ່ນໍ້າມາດື່ມວັນລະ 3 ຄັ້ງ.

ແກ້ປວດກະເພາະອາຫານ: ໃຊ້ຂີງປະສົມກັບນໍ້າຕານແລ້ວດື່ມວັນລະຄັ້ງ.

ຜົມຫຼົົ້ນ ແລະ ຫົວລ້ານ: ໃຊ້ຂີງສົດນຳມາຂາງໄຟໃຫ້ອຸ່ນ.ຕຳໃຫ້ໝຸ່ນແລ້ວພອກໃຊ້ບໍລິເວນທີ່ຜົມຫຼົ້ນມື້ລະ 2 ເທືື່ອະປະມານ 3 ມື້ ຖ້າຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນໃຫ້ພອກຕໍ່ໄປໄລຍະໜຶ່ງ.

ແກ້ສະເອິ: ໃສ່ຂີງຕຳລະອຽດຄົ້ນເອົານໍ້າມາປະສົມກັບນໍ້າເຜິ່ງຂົນໃຫ້ເຂົາກັນເຮັດເປັນນໍ້າຂີງສົດດື່ມ

ຂັບເຫຼື່ອ: ເອົາຂີງແກ້ມາປອກເປື່ອກຟານເປັນຕອນບາງໆນຳໄປຕາກໃນຫົມຈົນແຫ້ງ (2ວັນ) ເອົາຂີງແຫ້ງ 3 ກຣາມໄປຕົ້ມກັບນຳ 1 ຈອກ ຈົນຟົດເປັນເວລາ 3 ນາທີ ເອົາແຕ່ສະເພາະສ່ວນນໍ້າມາປະສົມກັບນໍ້າຕານແລ້ວດື່ມຂັບເຫຼື່ອໄດ້ດີ.

ຖືກແມ້ງໄມ້ກັດບາດ: ໃຊ້ຂີງຟານບາງໆນຳມາວາງທັບບໍລິເວນທີ່ເປັນບາດ.

ໜັງມືລອກ: ເອົາຂີງສົດມາປາດເປັນແຜນແລ້ວນຳມາແຊ່ເຫລົ້າ 1 ຖ້ວຍ ນ້ອຍປະໄວ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ເອົາແຜນຂີງທີ່ຜ່ານການແຊ່ນຳເຫລົ້າມາຖູທາຕາມບໍລິເວນທີ່ເປັນເລື່ອດ 2 ຄັ້ງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *