ແຊ໌ຣຕໍ່ໄດ້ບຸນພີ່ນອ້ງ

ແຊ໌ຣຕໍ່ໄດ້ບຸນພີ່ນອ້ງ.

ໝາກແຄ້ງຂົມເປັນຢາທຸກສ່ວນໝາກແຄ້ງຂົມ ເປັນຢາດີເດີພີ່ນ້ອງ, ແຕ່ວ່າ ບາງຄົນບໍ່ມັກກິນ ຍ້ອນຄວາມຂົມຂອງມັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຍິງ.

ມັນເປັນຢາດີທຸກສ່ວນ ຕັ້ງແຕ່ ຮາກ, ໝາກ, ໃບ ແລະ ຕົ້ນ.

🫴ຮາກ: ແກ້ຂີ້ກະເທີ່, ນໍ້າລາຍໜຽວ, ແກ້ໄອ, ແກ້ເລືອດອອກທາງທະວານ.

🫴ຕົ້ນ: ແກ້ເລືອດອອກທາງທະວານ.

🫴ໃບ: ບຳລຸງທາດ, ແກ້ວັນນະໂຣກ, ແກ້ໄອ.

🫴ໝາກ: ບຳລຸງນຳ້ບີ, ຮັກສາເບົາຫວານ, ແກ້ໄອ, ແກ້ຂີ້ກະເທີ່, ແກ້ນຳ້ລາຍໜຽວ, ແກ້ຄໍແຫ້ງ, ຊ່ວຍຂັບຖ່າຍປັດສາວະ, ຮັກສາໂຣກກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ພົກຍ່ຽວ, ແກ້ເລືອດອອກທາງທະວານ.

#ທີສຳຄັນຄື່ປິນປົວພະຍາດຕັບ,ພະຍາດມະເຣັງຕັບ,ຕັບແຂ່ງ,ຕັບA,B,C,D.ກໍສາມາດປິນປົວໄດ້ຫາຍຂາດ…..

ປະລິມານທີ່ໃຊ້:1ໃຊ້ເປັນຢາຂົມຈະເລີນອາຫານ, ແກ້ໄອ ແລະ ແກ້ໂຣກຫອບຫືດ:

– ໃຊ້ໝາກແຄ້ງຂົມໜ່ວຍແກ່– ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ໃຊ້ 2-3 ໝາກ ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄອ ແລະ ຂັບເສີມຫະ.

– ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ໃຊ້ 10-20 ໜ່ວຍ ເພື່ອຫຍຳ້ກິນ ແລ້ວກືນທັງນໍ້າ ແລະນວນ.2ໃຊ້ຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ຮັກສາເບົາຫວານ: ນຳເອົາໝາກແຄ້ງຂົມທີ່ຕື່ງໆປະມານ 10-20 ໜ່ວຍ ເພື່ອກິນເປັນອາຫານ.

ນອກຈາກນີ້ ຢູ່ໃນໝາກແຄ້ງຂົມອ່ອນ ແມ່ນມີວິຕາມິນ A ສູງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ວິຕາມິນ A ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ, ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກ-ຜົມ-ແຂ້ວ ແຂງແຮງ,

ສ້າງພູມຕ້ານທານຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ, ເຮັດໃຫ້ເຊົາເຈັບຊ່ວຍອາການເຈັບດີໄວຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຜິວພັນ, ຫຼຸດອາການອັກເສບ ແລະ ຊ່ວຍລຶບຈຸດດ່າງດຳ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *