ເຫດການເກິດຂື້ນຢູ່ເຮືອບັກຊງງເເມນ

ເຫດການເກິດຂື້ນຢູ່ເຮືອບັກຊງງເເມນ.

ເຫດການເກິດຂື້ນຢູ່ເຮືອບັກຊງງເເມນປະມານ2ໂມງ.

ເປັນຜູ້ສາວຫນ້ຕາດີເປັນຫຍັງຈະມາຄິດສັ້ນເເທ້ເດມີບັນຫາຫຍັງກັບເເຟນບໍຫລືວ່າທາງບ້ານບໍ.

ມິຫຍັງຫະຄ່ອຍໆເເກ້ບັນຫາບໍ່ເເມ່ນຈະໂດດນ້ຳຕາຍຢູ່ບັກຊງງເເມນນີ້.

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *