ຕາຢ້ານຫຼາຍ! ເສັ້ນທາງພູ 9 ຫລັກໜຶ່ງໃນເສັ້ນທາງທີ່ໂຫດທີ່ສຸດໃນສປປ ລາວ

😱ຕາຢ້ານຫຼາຍ! ເສັ້ນທາງພູ 9 ຫລັກໜຶ່ງໃນເສັ້ນທາງທີ່ໂຫດທີ່ສຸດໃນສປປ ລາວ.

•21 ກັນຍາ 2022, ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂ່າວຕະຫລອດໄລຍະຫລາຍປີຜ່ານມາພົບວ່າພູ 9 ຫລັກ.

ເປັນເສັ້ນທາງຕັດໃຫມ່,ມີໄລຍະການເດີນທາງທີ່ສັ້ນກວ່າເບື້ອງເສັ້ນທາງ 13 ເຫນືອ,

ມັນສາມາດລັດໄປຫາແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ແລະ ບາງທ່ານບໍ່ຮູ້ນັ້ນມັນແອບແຝງຄວາມອັນຕະລາຍ.

ແລະ ມີຄົນນັບຮ້ອຍທັງຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດສັງເວີຍຊິວິດຢູ່ນີ້ຍ້ອນຄວາມສູງຊັນ,

ຄົດລ້ຽວ ແລະ ເປັນຄ້ອຍຍາວຢຽດນັ້ນເອງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *