ຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ເດີ ຖ້າວ່າເປັນຄືຄູບາອາຈານເພີ່ນວ່າ ຍັງມີຊີວິດຢູ່.

ຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ເດີ ຖ້າວ່າເປັນຄືຄູບາອາຈານເພີ່ນວ່າ ຍັງມີຊີວິດຢູ່.

ກະຂໍໃຫ້ພົບເຫັນກັບມາຢ່າງປອດໄພເດີເຮີຍເດີ ທຸກຢ່າງມັນກຳລັງຊິດີແລ້ວ ໂຕຄືໃຈຮ້ອນແທ້ ກຳລັງຊິຫວິດວິກິດແລ້ວ.

ຢ່າໃຫ້ມັນເປັນຈິງເລີຍທຸກຢ່າງມັນຍັງມີທາງອອກ ເປັນຫຍັງບໍ່ເວົ້າກັບຫມູ່ເຮົາປຶກສາກັນ ຫມູ່ທຸກຄົນກະຊອກທາງອອກຊ່ວຍຕະຫລອດເປັນຫຍັງຄືບໍ່ປຶກສາກັນເດເຮີຍ.

ຂໍໃຫ້ປອດໄພກັບມາຢູ່ນຳຄອບຄົວ ມາເຮັດຕາມຄວາມຝັນເດີເຮີຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *