ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ#ດຳລັດ #ກົດໝາຍ #ລາວພັດທະນາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *