ຕ້ອງການແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ🇹🇭

📌ຕ້ອງການແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ🇹🇭ຈຳນວນຫລາຍ.‼️✨

ໄປແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງກະຊວງແຮງງານ.

ໃຜຕ້ອງການສະໝັກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທາງອິນບັອກ ຫຼື ເບີໂທ: 020 5989 9436, 020 5898 0601.

📌ໄປແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງກະຊວງແຮງງານ.

ໃຜຕ້ອງການສະໝັກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທາງອິນບັອກ ຫຼື ເບີໂທ: 020 5989 9436, 020 5898 0601.

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *