ລັດວິສາຫະກິດ ລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ

ລັດວິສາຫະກິດ ລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ.

ສະຖານີ ທ່ານາແລ້ງ ໄດ້ເປີດແລ່ນລົດໄຟໂດຍສານ ທ່ານາແລ້ງ-ໜອງຄ້າຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2022.

ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ເປີດບໍລິການຂາຍປີ້ເລີ່ມແຕ່ 8:00-17:00 ໂມງ.

ຂ່າວດີ…!! ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດໄທ ປັດຈຸບັດນີ້ ລັດວິສາຫະກິດ ລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ໄດ້ເປີດແລ່ນລົດໄຟໂດຍສານ ທ່ານາແລ້ງ – ຫນອງຄາຍ – ກຸງເທບ ເປັນປົກະຕິ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂ່າວດີ…!! ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດໄທ ປັດຈຸບັດນີ້ ລັດວິສາຫະກິດ ລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ໄດ້ເປີດແລ່ນລົດໄຟໂດຍສານ ທ່ານາແລ້ງ – ຫນອງຄາຍ – ກຸງເທບ ເປັນປົກະຕິ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

– ຂະບວນລົດ 481 ຫນອງຄາຍ – ທ່ານາແລ້ງ ເວລາອອກ 07:30 ເວລາຮອດ 07:45.

– ຂະບວນລົດ 482 ທ່ານາແລ້ງ – ຫນອງຄາຍ ເວລາອອກ 10:00 ເວລາຮອດ 10:15.

– ຂະບວນລົດ 483 ຫນອງຄາຍ – ທ່ານາແລ້ງ ເວລາອອກ 14:45 ເວລາຮອດ 15:00.

– ຂະບວນລົດ 484 ທ່ານາແລ້ງ- ຫນອງຄາຍ ເວລາອອກ 17:30 ເວລາຮອດ 17:45

– ຂະບວນລົດ 26 ຫນອງຄາຍ – ກຸງເທບ ເວລາອອກ 19:40 ເວລາຮອດ 06:00.

ທີ່ມາ: AEROLAOS.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *