ຖ້າ ຜົວ ຫລາຍ ຄົນ ສອນເມຍຂັບລົດ ລະ ເປັນຄືບ່າວເເມັກ

ຖ້າ ຜົວ ຫລາຍ ຄົນ ສອນເມຍຂັບລົດ ລະ ເປັນຄືບ່າວເເມັກ.

ເມຍເມຍຫລາຍຄົນກໍ່ຄືຈະຂັບລົດໃຫຍ່ເປັນ ຢູ່ສູ 👍🏻👍🏻

ຊົມເຊີຍເຂົາເຈົ້າ.

ຊົມຄຣິບ.

ຊົມຣິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *