ສັບພະຄຸນລໍ້າເລີດ..!! ຕົ້ນຄອບຈັກກະວານ ຢາດີປົວເບົາຫວານ ປົວຄວາມດັນ ແລະ ໄຂມັນຮຸ່ມຕັບ

ໄຂມັນຮຸ່ມຕັບ ຮຸ່ມຫົວໃຈ ເສັ້ນເລືອດ ສະເກັດເງີນ ພະຍາດຜິວຫນັງ.

ແຊຮ໌ບອກຢາດີ ຕົ້ນຄອບຈັກກະວານ ຫຼື ໝາກຕິບເຂົ້າ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ປົວເບົາຫວານ ປົວຄວາມດັນ.

ວິທີຕົ້ມກີນ:

ເອົາຄອບຈັກກະວານ 1 ກຳມື້ ໃສ່ນ້ຳ 1ລີດຕົ້ມ10 ນາທີກີນອຸ່ນໆ 3 ເວລາຫລັງອາຫານເຊົ້າ2ຈອກ-ສວຍ2ຈອກ-ແລງ2ຈອກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *