ຕຳແລ້ວໜີ!!! ລົດປ້າຍຟ້າ

ຕຳແລ້ວໜີ!!!

ຂໍອະນຸຍາດທຸກຄົນນຳຫາຊ່ວຍແດ່ລົດປ້າຍລັດ ກສ 3888, Toyota Vigo ຕຳແລ້ວໜີເວລາ 7 ໂມງ 50 ວັນທີ່ 13 ເດືອນ 9 2022.

ຄລີບ 1

ຄລີບ2

ຂ້ອຍໄລ່ບີບແກໃສ່ແລ້ວບໍ່ຍອມຈອດໜີເຂົ້າເຂດຊຸມຊົນແລ້ວຂ້ອຍນຳບໍ່ທັນ

ຂໍຂອບໃຈ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *