ແຊບອກຕໍ່ໆ…!!!ພະຍາດ RSV ບໍ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ຕ້ອງເບີ່ງຂ້າມອີກຕໍ່ໄປ ຮ້າຍແຮງສຳລັບເດັກແລະກຳລັງລະບາດໃນປະເທດລາວ

ມາຮອດໂຮງຫມໍ ຫມໍກວດປອດເເລະກວດເລືອດ ຖ້າຟັງຜົນ1 ຊົ່ວໂມງ ຜົນກວດອອກມາວ່າລູກຂ້ອຍເປັນໄຂ້ຫວັດRsv ເເລະປອດກໍໄດ້ຕິດເຊື້ອໄປຫຼາຍເເລ້ວ ຫມໍຈັງໃຫ້ນອນໂຮງຫມໍ ໄຂ້ຫວັດສາຍພັນRsvບໍ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ຕ້ອງເບີ່ງຂ້າມອີກຕໍ່ໄປ ເພາະເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ2ປີຫຼາຍ

-ມື້ນີ້ຈະມາແຊປະສົບການລູກຂ້ອຍທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດRSV-ມື້ທຳອິດນ້ອງມີອາການໄອມີຂີ້ກະເທິເເລະກິນບໍ່ໄດ້ ຫາຍໃຈທາງດັງບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີອາການໄຂ້ ມີນ້ຳມູກ ເປັນໄດ້3ມື້ໄອຫຼາຍ ແລະເປັນສຽງຄີກໆອອກມາຈາກດ້ານໃນໄອແບບຈົນນອນບໍ່ໄດ້ແລະກິນນົມບໍ່ໄດ້ເລີຍກິນຫຍັງກະຮາກອອກຫມົດ ຮາກຈົນຫນ້າເຫຼືອງ ຕາຈົນໂກນ ຫາຍໃຈທາງປາກ ເພາະລູກຂ້ອຍຕັນດັງ.

-ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງ Rsvນັ້ນຮ້າຍແຮງຫລາຍເເລະລົງປອດໄວກ່ອນໂຄວິດ19ອີກ ໃຫ້ພໍ່ເເມ່ເຝົ້າລະວັງລູກໃນເຮືອນເລີຍເດີເພາະອາການຈະບໍ່ຄືຫວັດທົ່ວໄປ ອາການ3-4ມື້ຈະເປັນຫນັກບາດດຽວ ໝັກເລີຍລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈເລີ່ມຕິດຄັດເນື່ອງຈາກປອດອັກເສບຢ່າງໄວຕ່ອມທີ່ກ່ອງສຽງທັງ2ເບື້ອງເລິ່ມໃຫ່ຍມາບຽດກັນເຮັດໃຫ້ນ້ອງຫາຍໃຈບໍ່ເຕັມທີ່ແຕ່ເມື່ອມາຮອດຫ້ອງພັກໂຮງຫມໍ ທຸກຢ່າງກະດີຂຶ້ນເລີຍທັງສັກຢາ ທັງພົ່ນຢາ ທັງດົມອອກຊີເຈນ ອີຕົນລູກສຸດໆດູດຂີ້ມູກເເລະຂີ້ກະເທິທຸກມື້ ຈົນລູກເຫັນຫມໍລູກກໍຢ້ານເເລ້ວ ລວມໆກະຄືໄດ້ນອນໂຮງຫມໍ4ຄືນ.

-ສາເຫດທີ່ເປັນເກີດຈາກ ອ້າຍເພິ່ນເປັນກ່ອນເເລ້ວຫຼິ້ນນຳນ້ອງເອົາມາຕິດໃສ່ນ້ອງຕໍ່ ເເລະເກີດຈາກຫຼິ້ນເປື້ອນກິນຢູ່ບໍ່ສະອາດເຕືອນ Rsvນີ້ຈະກັບເປັນຊ້ຳໄດ້ ຈະບໍ່ຫາຍຂາດ ຖ້າວ່າຫຼິ້ນ ກິນບໍ່ສະອາດ ທີ່ສຳຄັນກະຄືຂອງຫຼິ້ນນ້ອງ ຕ້ອງຫມັ້ນທຳຄວາມສະອາດຂອງຫຼິ້ນ ເເລະRsvຈົນກວ່າຈະອາຍຸຮອດ3ປີຈະຫາຍດີ.

#ເວລາເເມ່ພານ້ອງໄປຫຼິ້ນຮັກໄດ້ເເພງໄດ້ເເຕ່ຍ່າຈູບເເລະຫອມເເກ້ມເວລານ້ອງຕິດໄຂ້ຫວັດມາຄືດູຕົນນ້ອງເເຮງ ທັ້ງເອົາເລືອດ ທັ້ງພົ່ນຢາ ທັ້ງໃສ່ອົກຊິເຈນ ທັ້ງດູດຂີ້ມູກເເລະດູດຄໍ ເເລະ ໃສ່ຢາຂ້າເຊື້ອຕະຫລອດທຸກ4ຊົ່ວໂມງ ສາຍນ້ຳເກືອ ສາຍຫຍັງຕໍ່ສາຍຫຍັງມະຍຸມະຍະເຕັມໄປຫມົດ🥹 ເຂົ້າໃຈເເດ່ເດີ້ ລູກໃຜກະຫົວໃຈມັນຂອບໃຈປາປ໋າທີ່ເບີ່ງລູກເເລະເເລ່ນໃຕ້ເເລ່ນເຫນືອ ດ້ວຍທີ່ບໍ່ເອີນປາກວ່າເມື່ອຍຈັກຄຳTaro BK

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *