ສະເທືອນວົງການສາຍຕົ້ມ ” ກະທ້ອມ ຈັດໃນພືດຜິດກົດຫມາຍ “

ສະເທືອນວົງການສາຍຕົ້ມ ” ກະທ້ອມ ຈັດໃນພືດຜິດກົດຫມາຍ ”

ຕຳຫລວດ ກວດຢຶດນໍ້າກະທ້ອມ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຕຳຫລວດ ກວດຢຶດນໍ້າກະທ້ອມ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຕຳຫລວດ ກວດຢຶດນໍ້າກະທ້ອມ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຕຳຫລວດ ກວດຢຶດນໍ້າກະທ້ອມ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *