ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກວດກາຫ້ອງຄາລະໂອເກະ

ໃນກາງຄືນວັນທີ 9-10/9/2022 ເວລາ 2:33 ນທ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນຮ້ານຄາລະໂອເກະຂອງ ໂຮງແຮມພິມມະຈັນ ຢູ່ບ້ານດອນແກ້ວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກວດກາຫ້ອງຄາລະໂອເກະທັງໝົດ 05 ຫ້ອງ ພົບເຫັນຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການທັງໝົດ 28 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ.

ຜ່ານການກວດນໍ້າປັດສະວະ (ນໍ້າຍ່ຽວ) ພົບຜູ້ມີສານເສບຕິດໃນຮ່າງກາຍ ຈຳນວນ 7 ຄົນ. ໄດ້ກວດກາເຄົາເຕີຂອງຮ້ານຄາລະໂອເກະ.

ພ້ອມດ້ວຍໄວໜຸ່ມ 28 ຄົນ ມາສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *