ປະກາດຫາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ..!!! ນ້ອງໃນພາບ ນອນແຄມທາງ ຕາກແດດ ຕາກຝົນໄດ້ 1 ເດືອນແລ້ວ (ມີຄຮິບ)

ປະກາດຫາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ນ້ອງໃນພາບ ໃຫ້ມາຮັບເອົາລູກດ່ວນ ນອນແຄມທາງຕາກແດດ ຕາກຝົນໄດ້ 1 ເດືອນແລ້ວໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ ເວລາ 10:23 ໂມງ ມີຜູ້ໃຊ້ Facebook ທ່ານໜຶ່ງໄດ້ພົບເຫັນເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຖ່າຍພາບ,ວິດີໂອໂພສລົງພ້ອມກວ່າວ່າ:

ຂໍອະນຸຍາດໂພສຫາຜູ້ປົກຄອງ,ຈັກແມ່ນລູກໃຜມານອນຢູ່ແຄມຂອງນີ້ໄດ້ເປັນເດືອນແລ້ວ,ຕອນນີ້ເຈັບຂາແລະເປັນໄຂ້”ຄືນນີ້ນອນຕາກຝົນ”ວອນສັງຄົມແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍເທີດ”ເປັນຕາດູຕົນແທ້ເດ.

(ຄຮິບ).

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2manautolao.com%2Fkhaobanban%2F6645&h=AT386zgYOUHOAiJoUu6Iq5uK3u_TCgYAxWYuzWusk8LopmNykoE852NKAnOztQzO2MOahufdPEfUysN-9Dkea2xYFBiZfuO12iV8dcM45hzO1d8fLOHBFs8q9cZzMpm4Yv6f

https://www.facebook.com/phew.inthilad

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *