ປະກາດໆ🗣🗣🗣🙋‍♂️ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ.

ປະກາດໆ🗣🗣🗣🙋‍♂️ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ.

🙋ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແໜ່ງມີດັ່ງນີ້:

– ໂຊເຟີລົດເຄນ ນ້ຳໜັກ 50 T 2 ຕຳແຫນ່ງ: ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 6.000,000 ຂຶ້ນໄປ.

( ຂັບລົດໄດ້ຫຼາຍປະເພດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

#ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້

1.ເປັນຄົນພື້ນທີ່ ເຂດເມືອງວິລະບູລີ ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

2.ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

3.ຮູູ້ລະບົບການນຳໃຊ້ກົນຈັກເປັນຢ່າງດີ.

4.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ..

5.ຕ້ອງຮູ້ວິທີແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ

6.ສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ.

7.ຕ້ອງສັກວັກຊີນ ໃຫ້ຄົບ 3 ຫຼື 2 ເປັນເຂັມເພີ່ມ ( Booster )

#ສະວັດດີການຈາກບໍລິສັດ

+ ມີອາຫານ 3 ຄາບ.

+ ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃຫ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *