ກຳນົດລາຄາຂາຍສິນຄ້າ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍ່ໃຫ້ກຳນົດລາຄາຕາມໃຈ.

#Economy | ພະແນກອຸດສາຫະກຳ​ ແລະ​ການຄ້າແຂວງ,​ ຂະແໜງການຄ້າພາຍໃນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການຄ້າ​ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ​ ກຳນົດລາຄາຂາຍສິນຄ້າ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍ່ໃຫ້ກຳນົດລາຄາຕາມໃຈ.

ພາຍໃນຕະຫຼາດເທດສະບານນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂະແໜງການຄ້າພາຍໃນ.

ໄດ້ມີການຂື້ນປ້າຍກຳນົດລາຄາຂາຍສິນຄ້າໃນບັນຊີຄວບຄຸມປະເພດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ມຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າກຳນົດລາຄາຕາມໃຈ.

ຖ້າພົບເຫັນການຂາຍສິນຄ້າເກີນລາຄາກຳນົດ ກະລຸນາແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອກວດສອບໄດ້ ຫ້ອງການຢູ່ຊັ້ນສອງ ກາງຕະຫຼາດ ຫຼື ໂທສາຍດ່ວນ 1510

ລາຄາຕາມນີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *