ລອງມາແລ້ວດີແທ້..!! ສູດຢາດີ ໂລກຕັບ ແລະ ໂລກກະເພາະອັກເສບ

ຕົ້ນອິ່ຕູ່ນາ 15 ຕົ້ນ ໃບລິ້ນນາກ 15 ຊອຍ (ເອົາໃບລິ້ນນາກມາຕັດຂະໜາດ 5 ເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 15 ອັນ) ໃຊ້ຕົ້ມລວມກັນກັບອິ່ຕູ່ນາ-ກິນເປັນຢາຮັກສາໂລກຕັບໄດ້..ຖ້າເປັນໂລກກະເພາະຕົ້ມອິຕູ່ນາ 1 ກຳກິນ.

ໃບລິ້ນນາກບາງທ້ອງຖິີ່ນອາດຈະເອິ້ນຢ່າງອື່ນ ສະໄໝປູ່ຍ່າຖຶງກັບຮັກສາເອົາຄວາຍເອົາງົວເລີຍເດີສິບອກໃຫ້.

Cr: ວັດຄຳພີຣະປັນຍາ ບ້ານຝັ່ງແດງ ເມືອງໂພນທອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *