ແຈ້ງການ: ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນເມືອງລາວ

ດ່ວນ.! ພະນັກງານ ຂາຍນຳ້ກ້ອນ.

ຢູ່ບ້ານປາກທ້າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂໍແງການວ່າ:

ທ້າວ ແຊ ໂຊເຟິຂັບລົດ ສົ່ງນໍ້າກ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເປັນພະນັກງານຂອງໂຮງງານແລ້ວ, ຖ້າມີການກະທຳຜິດ ທາງໂຮງງານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *