ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ..!!!ຕ້ອງການຄົນງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນເລີ່ມ 15.000-35.000 ບາດ ຟຮີຫໍພັກ -ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ດ່ວນ ຮັບສະຫມັກແຮງງານໄປເຮັດວຽກປະເທດໄທ 🇹🇭🇹🇭

ແລ່ນເອກະສານໃຫ້ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ 🇹🇭 🇱🇦

ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ.

ຫົວຫນ້ານາຍຊ່າງ.

ເງື່ອນໄຂ:

– ຈຳນວນ 50 ຄົນ.

-ເພດ ຊາຍ.

-ອາຍຸ 26-50 ປີ.

-ບໍ່ຈຳກັດວຸດທິ (ອ່ານ-ເວົ້າພາສາໄທ🇹🇭 – ລາວ🇱🇦 – ຈີນ🇨🇳) ຖ້າໄດ້.

-ວັນພັກ ທຸກໆວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກຕາມປະຕິທິນບໍລິສັດ.

-ພິເສດ ຖ້າຫາກຂັບລົດດ້າມແລະ ລົດຕັກ ຍິ່ງເປັນການດີ.

-ປະສົບການ1ປີ ຂຶ້ນໄປ.

ສະຫວັດດີການ.

-ເງິນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 350-500 ບາດ/ວັນ.

ອີງຕາມຄວາມສາມາດ.

-ທີ່ພັກ ຟຣີ.

-ນ້ຳ-ໄຟ ຟຣີ.

-ມີໂອທີ (ອີງຕາມຫນ້າງານແຕ່ລະມື້).

-ມີເຄື່ອງຢູນິຟອມໃຫ້ ເຊັ່ນ:ຫມວກ,ເກີບ,ຖົງມື,ເສື້ອເຊບຕີ້ (ເກີບຟຣີ 1ຄູ່ທຳອິດ).

-ມີເຄື່ອງຢູນິຟອມໃຫ້ ເຊັ່ນ:ຫມວກ,ເກີບ,ຖົງມື,ເສື້ອເຊບຕີ້ (ເກີບຟຣີ 1ຄູ່ທຳອິດ).

-ເຮັດວຽກວັນທິດ ຄ່າແຮງຄູນສອງ.

-ອາຫານ ກຸ້ມຕົນເອງ.

-ອຸປະກອນເຄື່ອງຄົວ ກຸ້ມຕົນເອງ.

-ຈ່າຍເງິນເດືອນລະຄັ້ງ ທຸກໆວັນທີ5.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ໂທ ຫຼື ວັອດແອັບ.

041 215636

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *