ແຊຕໍ່ ໄດ້ບຸນເດີ

🌿ພຽງແວະຂ້າງທາງກະເຫັນຢາດີ.

ພະຍາຮາກຂາວ ຫຼື ໄທຍເອີ້ນ ສາວນ້ອຍຕົກຕຽງ ໃຊ້ຍອດ ເປັນຢາລະງັບປະສາດ (ດອກ) ໃຜມັກນອນບໍ່ຫລັບ ຮາກແລະລຳຕົ້ນ ໃຊ້ປົວຕັບລະຍະເລີ່ມຕົ້ນ.

ໃຊ້ເປັນຢາປົວມະເລັງ ແລະ ປົວຖ່າຍອອກເລືອດ ລິດສີດວງ ຮາກນຳມາດອງເຫລົ້າ ເປັນຢາບຳລຸງທາດ ເພີ່ມກຳລັງ ນົກເຂົາບໍ່ຂັນ.

ໃບເອົາມາຍໍ່ໆປົນນ້ຳເຮັດນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ເຮັດໃຫ້ປາກບໍ່ເຫມັນຊ່ວຍທ່ານໄດ້ນັກແລ.

ໂດຍ ຫມໍບຸນທວີ ປີ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *