ອວຍພອນວັນເກີດ

ຂອບໃຈທີມນ້ອງໆງານສຳລັບການອວຍພອນວັນເກີດທຸກປີບໍ່ໄດ້ຂາດ

ມີເວລາສັ້ນ(ພໍດີຖືກຊ່ວງລົງພົບປະ ປະຊາຊົນ)ແຕ່ບັນຍາກາດເຕັມໄປດ່ວຍຄວາມອົບອູ່ນແລະຄວາມຮັກທີ່ມີໃຫ້ກັນ.

-ຂອບໃຈທຸກຄຳອວຍພອນທີ່ປະເສີດຈາກເພື່ອນໆ ຈາກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ລວມທັງເພື່ອນທາງ FB ທີ່ສົ່ງຄຳອວຍພອນໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ😍

ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານມີສຸກຂະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນຕະຫລອດໄປ ຂໍໃຫ້ບ້ານເມືອງເຮົາຜ່ານໄດ້ທຸກວິກິດດ້ວຍເຖີ້ນ 🙏😍♥️.

Love you all 29_08_2022.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *