ຝາກເຕືອນຜູ້ໄປຫຼິ້ນທ່ຽວກາງຄືນ

ຝາກເຕືອນຜູ້ໄປຫຼິ້ນທ່ຽວກາງຄືນ.

ເຫດເກີດຢູ່ບ້ານ.ດົງໃຫຍ່.ທາງໄປເມືອງນອງ-ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຕີເອົາລົດຈັກເສຍຊີວິດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *